CELULÓZOVÁ IZOLÁCIA

Celulózová izolácia je materiál vyrábaný z triedeného recyklovaného papiera. Rozvlákňuje sa na celulózu a s pridaním aditív sa z nej stáva nehorľavý materiál aj napriek tomu, že ide v podstate o papier. Pri požiari sa na povrchu vytvorí zuhoľnatela vrstva, ktorá zabraňuje ďalšiemu šíreniu plameňa po povrchu. Izolovanie týmto materiálom si vyžaduje profesionálnu aplikáciu, pomocou špecializovaného strojového zariadenia. Celulóza je vháňaná do pripravených dutín alebo do podkrovia na voľné zafúkanie. Pri použití v stenách je potrebné dodržanie objemovej hmotnosti v stenách danej výrobcom. Objemová hmotnosť v dutine obvodovej steny by sa mala pohybovať na úrovni 55 kg/m3. Takto sa eliminuje tzv. zosadnutie izolácie. Svojpomocné izolovanie je vzhľadom na použitie strojného zariadenia...

VÄZNÍKOVÝ KROV

Priehradové väzníky k nám prišli z USA, kde takáto technológia má dlhú tradíciu. Konštrukcia je tvorená dreveným výpletom spájaných pomocou styčníkových platničiek gang-nail.  Použitie tohto systému na prestrešenie má viacero výhod, ktoré sa spojili do jedného uceleného systému. Každý krov je individuálne navrhnutý pomocou špeciálnych výpočtových programov. Tým sú jednotlivé prierezy optimalizované podľa predpokladaných zaťažení. Fošňové rezivo na výrobu väzníkov je prevažne čerstvé, a preto je ho potrebné impregnovať máčaním proti drevokazným hubám a hmyzu. Pred samotným použitím sa musí ešte vizuálne roztriediť, aby neobsahovalo veľké hrče a chyby. Uhlová píla pripraví drevené prírezy, ktoré sa osadia na montážny stôl, kde sa zalisujú špeciálnym...

VZDUCHOTESNOSŤ STAVIEB

Vzduchotesnosť stavieb má veľký vplyv na energetickú efektívnosť a komfort bývania. Od tepelných strát, teplotných rozdielov, prehrievania až po kvalitu vzduchu v budove. Vzduch môže unikať, resp. vnikať cez malé špáry a netesnosti okolo okien, komínov a rôznych prestupov cez obálku budovy. Takéto nekontrolované prúdenie taktiež závisí od smeru a intenzity vetra, zrážok či atmosférického tlaku. Pri výstavbe nízkoenergetických či pasívnych domov je tento jav nežiaduci. Čím bude dom tesnejší, nielenže sa tepelné straty znížia, zlepší sa akustika, ale zefektívni sa aj prevádzka vetracieho systému.  Nekontrolovaná výmena vzdcuhu Vzduchotesnosť  stavieb sa dá prirovnať k stanu. Stan síce nemá izoláciu, ale dokáže...

MODERNÝ RODINNÝ DOM

Pred stavbou rodinného domu každý premýšľa nad tým, aký dom si postaviť. Nie aby bol len pekný, funkčný a energetický úsporný, ale aj cenovo dostupný. V mnohých prípadoch je však uprednostňovaný najmä vzhľad pred funkciou. Je to dané aj tým, že stavba domu je pre väčšinu ľudí celoživotnou investíciou. Každý má iné predstavy o svojom novom dome, no mali by mať niečo spoločné - Energetickú hospodárnosť. Teda znížiť  spotrebu energie na prevádzku domu počas celej životnosti stavby. Mesačné výdavky by vôbec nemuseli byť také vysoké. Preto je potrebné riešiť aj energetický štandard budovy. Dôležitým faktorom pre výber pasívneho domu je cena. Dom...