VZDUCHOTESNOSŤ STAVIEB

Vzduchotesnosť stavieb má veľký vplyv na energetickú efektívnosť a komfort bývania. Od tepelných strát, teplotných rozdielov, prehrievania až po kvalitu vzduchu v budove. Vzduch môže unikať, resp. vnikať cez malé špáry a netesnosti okolo okien, komínov a rôznych prestupov cez obálku budovy. Takéto nekontrolované prúdenie taktiež závisí od smeru a intenzity vetra, zrážok či atmosférického tlaku. Pri výstavbe nízkoenergetických či pasívnych domov je tento jav nežiaduci. Čím bude dom tesnejší, nielenže sa tepelné straty znížia, zlepší sa akustika, ale zefektívni sa aj prevádzka vetracieho systému. 

Nekontrolovaná výmena vzdcuhu

Netesnosti obálky domu - Vzduchotesnosť stavieb

Vzduchotesnosť  stavieb sa dá prirovnať k stanu. Stan síce nemá izoláciu, ale dokáže sa v ňom udržať teplo, ktoré vyprodukuje ľudské telo pretože je vzduchotesný. Udrží sa v ňom príjemne teplo aj keď vonku fúka vietor.

Tesnosť budovy ovplyvňuje aj životnosť jednotlivých konštrukcií. Počas výstavby je nutné kontrolovať okrem iného detaily osadenia okien, ale aj samotné prevedenie prác profesií. Slabé miesta v konštrukcii s lokálnymi netesnosťami môžu spôsobiť vznik kondenzátu a podmienky pre vznik plesní.

Blower-door test

vzduchotesnosť stavieb - prístroj na meranie

Chybné miesta je možné odhaliť pomocou tzv. Blower-door testu (BDT). BDT nám ukáže intenzitu výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Test sa vykonáva pri pretlaku aj podtlaku,  nakoľko sa hodnoty výmeny vzduchu môžu meniť.

Najvhodnejšie je BDT urobiť vo fáze hrubej stavby, kedy je možné kontrolovať viaceré kritické miesta a prestupy. Výhodou BDT je, že už v priebehu merania vieme odhaliť slabé miesta a operatívne tieto chyby odstrániť.

Takýto test je pri moderných stavbách nevyhnutnosťou. Pre pasívne domy je hodnota intenzity výmeny vzduchu na hranici 0,6h-1. Aj keď BDT nie je povinný, je nutné dobre zvážiť prípadne následky nekontrolovanej výmeny vzduchu.

Vzduchotesnosť stavieb je veľmi dôležitým ukazovateľom kvality stavby ako celku.

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že kvalita vzduchu v interiéri je veľmi dôležitým faktorom ovplyvňujúcim celkový komfort bývania. Znížená kvalita vzduchu v interiéri môže spôsobiť bolesti hlavy, únavu a ďalšie nepríjemnosti. Kvalita vzduchu sa meria pomocou merača CO2, ten zobrazuje hodnoty v jednotkách PPM. PPM - počet častíc CO2 k miliónu častíc vzduchu (parts per million). Oxid uhličitý je bežne vyskytujúci sa plyn v atmosfére potrebný pre rast rastlín. No pri vysokých koncentráciách nám môže spôsobiť zdravotné ťažkosti.

 

Merací prístroj CO2

merací prístroj na oxid uhličitý

V minulosti mikroventiláciu v interiéri zabezpečovali staré okná. Doba však rýchlo napreduje a stavby sa stávajú tesnejšími a s výmenou nových okien je už potrebné intenzívnejšie vetrať. Ráno, v malej spálni s dvoma osobami môže hodnota pokojne vystúpiť až na 4000 ppm, kde bežná hodnota vonku je 400 ppm. Ako hraničná hodnota sa udáva 1000 ppm. Pri klasickom vetraní oknami je ťažké zabezpečiť optimálnu hodnotu ppm. Nútené vetranie s rekuperáciou zabezpečuje kontinuálnu výmenu vzduchu,  teda optimalizuje hodnotu ppm a zároveň nám zníži náklady na vykurovanie.

Vetranie a vzduchotesnosť spolu úzko súvisia a je vhodné poznať vzťahy medzi nimi.