MODERNÝ RODINNÝ DOM

Pred stavbou rodinného domu každý premýšľa nad tým, aký dom si postaviť. Nie aby bol len pekný, funkčný a energetický úsporný, ale aj cenovo dostupný. V mnohých prípadoch je však uprednostňovaný najmä vzhľad pred funkciou. Je to dané aj tým, že stavba domu je pre väčšinu ľudí celoživotnou investíciou. Každý má iné predstavy o svojom novom dome, no mali by mať niečo spoločné - Energetickú hospodárnosť. Teda znížiť  spotrebu energie na prevádzku domu počas celej životnosti stavby. Mesačné výdavky by vôbec nemuseli byť také vysoké. Preto je potrebné riešiť aj energetický štandard budovy.

Dôležitým faktorom pre výber pasívneho domu je cena. Dom by mal byť od začiatku navrhnutý tak, aby nebol predražený, preto je potrebná jeho optimalizácia. Pred tým je však dobré si uvedomiť niektoré zásady, ktoré priamo ovplyvňujú vzhľad danej stavby.

Pomer cena a efektivita

DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI STAVBY

Tvar stavby by mal byť čo najkompaktnejší. Rodinný dom by nemal obsahovať zbytočné výstupky, ktoré by zvyšovali  členitosť fasády. Ak stúpa plocha, stúpa aj cena, plus vznikajú rôzne detaily, ku ktorým treba pristupovať individuálne.

Najideálnejšia orientácia budovy k svetovým stranám je, ak fasáda s hlavnými presklenými plochami smeruje na juh. Počas zimného obdobia takto môžeme získať teplo zo slnečného žiarenia.

Ďalšie vlastnosti stavieb nemusíme na prvý pohľad poznať, no sú nemenej dôležité ako vyššie uvedené. Ide napríklad o vzduchotesnosť, ktorá je jedna z najdôležitejších vlastností budovy. Ide o minimalizovanie únikov ohriateho vzduchu vplyvom netesností  domu. Ak má byť budova energeticky efektívna, tak je vzduchotesnosť neoddeliteľnou časťou takejto stavby.

Blower-door test - Skúška tesnosti domu

Skúška tesnosti stavby pomocou blower-door testu

Tepelná izolácia je súčasťou každého domu. Pri návrhu tepelných izolácií je dôležité zvoliť vhodný typ izolácie a jej hrúbku.  Podstatná je však efektívnosť, pretože neúmerné zvyšovanie izolácií už nemusí mať požadovaný efekt. Je teda dôležite navrhnúť skladby konštrukcií tak, aby nám v zimnom období bolo teplo, nevznikali plesne a aby sa nám neprehrieval interiér v letných horúčavách.

Okná pre takéto stavby musia mať dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Pri porovnaní so stenou sú až o desať krát horšie ako stena. Preto sa neodporúča na nich šetriť. Neoddeliteľnou súčasťou je aj ich správna montáž, kde môže dochádzať k ich znehodnoteniu. Pri návrhu je dôležitá ich veľkosť, ako aj umiestnenie a orientácií na fasáde domu.

V interiéri trávime množstvo času, je teda potrebné vnútorný priestor vetrať. Pri bežnom vetraní uniká veľké množstvo nezúžitkovaného tepla von. Potrebné je teda použiť vetraciu rekuperačnú jednotku, ktorá minimalizuje tepelné straty vetraním.  Riadená výmena vzduchu úzko súvisí s tesnosťou domu, pretože pri netesnom dome nemá význam.

Pred stavbou domu je potrebných veľa vecí na zváženie. Dôležité však je poznať súvislosti už pred stavbou domu, pretože počas realizácie sa úpravy a zmeny výrazne premietnú do konečnej ceny stavby.