CELULÓZOVÁ IZOLÁCIA

Celulózová izolácia je materiál vyrábaný z triedeného recyklovaného papiera. Rozvlákňuje sa na celulózu a s pridaním aditív sa z nej stáva nehorľavý materiál aj napriek tomu, že ide v podstate o papier. Pri požiari sa na povrchu vytvorí zuhoľnatela vrstva, ktorá zabraňuje ďalšiemu šíreniu plameňa po povrchu.

Fúkaná celulóza

Izolovanie týmto materiálom si vyžaduje profesionálnu aplikáciu, pomocou špecializovaného strojového zariadenia. Celulóza je vháňaná do pripravených dutín alebo do podkrovia na voľné zafúkanie. Pri použití v stenách je potrebné dodržanie objemovej hmotnosti v stenách danej výrobcom. Objemová hmotnosť v dutine obvodovej steny by sa mala pohybovať na úrovni 55 kg/m3. Takto sa eliminuje tzv. zosadnutie izolácie. Svojpomocné izolovanie je vzhľadom na použitie strojného zariadenia vylúčené.

Video:

Porovnanie požiarnej odolnosti jednotlivých izolačných materiálov používaných v stavebníctve.

Fúkaná celulózová izolácia sa dostáva aj do tých najnedostupnejších miest v konštrukcií, kde iná aplikácia by bola obmedzujúca. Je teda ideálna na zateplenie vo väzníkových krovoch so zložitejšou konštrukciou ako pri klasickom tesárskom krove. Výhoda je aj rýchlosť samotnej aplikácie, tak pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách, kde sa nemusí celá konštrukcia demontovať.

Celulózová izolácia v dutinách obvodovej steny

Fúkaná celulóza v kazetovej konštrukcií

Merná tepelná kapacita.

Celulózová izolácia má výborné izolačné a akustické vlastnosti. Medzi jej hlavné prednosti patrí aj vysoká merná tepelná kapacita, ktorá zabezpečuje dlhý fázový posun a chráni interiér pred prehrievaním. V lete celulóza príjme viac tepla ako napríklad minerálna vata a postupne ho uvoľní podvečer.

Veľká výhoda aplikácie celulózovej izolácie spočíva v jej univerzálnosti. Dajú sa ňou izolovať aj väčšie hrúbky a všetko s jedným druhom a typom izolácie, nie je teda potrebné kombinovať viaceré hrúbky a druhy materiálov. Za zmienku taktiež stojí, že fúkaná celulóza je takmer bezodpadová aplikácia, pretože sa využije takmer všetko.

Rozdiel oproti iným izoláciám je aj v tom, že sa nepredáva na m3 alebo na m2 ale na kilogramy. Znamená to teda že pri aplikácií do dutín kde sa vyžaduje vyššia objemová hmotnosť, je potrebné rátať s vyššou spotrebou materiálu.