VÄZNÍKOVÝ KROV

Priehradové väzníky k nám prišli z USA, kde takáto technológia má dlhú tradíciu. Konštrukcia je tvorená dreveným výpletom spájaných pomocou styčníkových platničiek gang-nail.  Použitie tohto systému na prestrešenie má viacero výhod, ktoré sa spojili do jedného uceleného systému.

Každý krov je individuálne navrhnutý pomocou špeciálnych výpočtových programov. Tým sú jednotlivé prierezy optimalizované podľa predpokladaných zaťažení. Fošňové rezivo na výrobu väzníkov je prevažne čerstvé, a preto je ho potrebné impregnovať máčaním proti drevokazným hubám a hmyzu. Pred samotným použitím sa musí ešte vizuálne roztriediť, aby neobsahovalo veľké hrče a chyby. Uhlová píla pripraví drevené prírezy, ktoré sa osadia na montážny stôl, kde sa zalisujú špeciálnym lisom. Takto sa dajú vyrobiť strešné konštrukcie s rozponom aj 20 m bez stredovej podpory. Takéto navrhovanie a výroba spotrebuje oveľa menej reziva ako pri zbíjaných väzníkoch či klasickom tesárskom krove.

Tento typ krovu neovplyvňuje vnútornú dispozíciu keďže vo väčšine prípadov nepotrebuje nosné steny, čí stĺpy. Získame tak veľkú variabilitu vnútorného priestoru. Nemusia sa teda realizovať základy pod nosné časti pri montovaných domoch a pri murovaných masívne vnútorné múry.

Rýchlosť montáže

Veľká výhoda pri danej konštrukcií strechy spočíva aj v rýchlosti montáže, nakoľko sa počíta na hodiny. Stavbu je takto možné rýchlo zakryť voči nepriaznivým vplyvom počasia, avšak k montáži je nevyhnutný žeriav.

Väzníky nám umožňujú svojím tvarom využitie dolného pásu na montáž stropu. Tým sa nemusí realizovať ďalšia pomocná konštrukcia.

Využitie podkrovia

Nevýhodou môže byť limitované využitie podstrešného priestoru na uskladnenie sezónnych vecí, ktoré je závislé na výške a sklone strechy. Pre plnohodnotné riešenie podkrovia je výhodnejšie zvoliť iný typ konštrukcie.

Priehradová konštrukcia krovu sa stáva obľúbeným typom. Vďaka jej výhodám a veľkej variabilite je možné v podstate vytvoriť akýkoľvek krov, od klasických tvarov až po oblúkové či iné atypické strechy.