DREVOSTAVBY

Drevostavby sa stávajú neustále populárnejšími v mnohých krajinách sveta. Drevo ako stavebný materiál je s obľubou používané na stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov pre jeho výborný pomer medzi cenou a kvalitou. Skladby stien je možné modifikovať podľa lokality, účelu stavby a požiadaviek investora.

KONŠTRUKCIE PRE ENERGETICKY EFEKTÍVNE DOMY

Veľká výhoda konštrukčných systémov na báze dreva spočíva v možnosti prefabrikácie. Takáto výroba zabezpečuje presnosť, rýchlosť a kvalitu prevedenia. Stavbu je možné vďaka suchej výstavbe realizovať aj v zimných mesiacoch.

Difúzne otvorená skladba s drevovláknitou doskou vo väčšej hrúbke. Hlavná stĺpiková konštrukcia je rozšírená na 160 mm. Hrúbka drevovláknitej dosky je voliteľná podľa potrieb.

Hrúbka skladby: 350mm

U=0,13 W/(m2K)

Difúzne uzavretá skladba steny s izoláciou z fasádneho bieleho/grafitového EPS. Vzduchotesnosť zabezpečuje parozábrana. Hrúbka EPS je voliteľná podľa požiadaviek.

Hrúbka skladby: 410mm

U=0,09 W/(m2K)

Difúzne otvorená skladba steny s fúkanou celulózou a drevovláknitou doskou zo strany exteriéru. Konštrukcia steny je vytvorená kazetami, kde hrúbka steny je variabilná.

Hrúbka skladby: 440mm

U=0,11 W/(m2K)


VŠETKY VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

Súčiniteľ prechodu tepla

Podľa hrúbky použitej tepelnej izolácie vieme dosiahnuť výborné U hodnoty skladby až na úrovni 0,09 W/m2K .

Variabilita zloženia

Skladby stien a fasády je možné upravovať podľa požiadaviek.

Konštrukcia

Skladby stien sú navrhnuté bez tepelných mostov a tým sú eliminované slabé miesta.

Materiály

Použité stavebné materiály zabezpečujú kvalitu danej konštrukcie.

Vzduchotesnosť

Profesionálne konštrukcie s vyriešenými detailami pre kvalitné vzduchotesné stavby.

Spotreba energie

Dané skladby sú navrhnuté pre energeticky efektívne stavby s nízkou spotrebou energie.