PROJEKT

ZAŽITE SVOJ DOMOV

Nenašli ste nič v katalógoch? Chceli by ste netradičný dom? Máte záujem o originálny projekt?                           Ponúkame Vám jedinečnú možnosť získať Váš vysnívaný domov, preto máme pre vás zaujímavú ponuku. Navrhneme Vám dom presne podľa Vašich predstáv presne na Váš pozemok v štúdií pomocou 3D modelu. A pri pokračovaní spolupráce k projektu pre stavebné povolenie máte štúdiu ZADARMO. K tomu bude vypracovaná aj predbežná cenová ponuka podľa Vašich finančných možností.

ŠTÚDIA

Podľa Vášho pozemku a Vašich požiadaviek vypracujeme návrh pôdorysu, ktorý budeme spoločne upravovať. Po jeho odsúhlasení a osadení na pozemok vypracujeme 3D model v ktorom sa doladí vonkajší tvar použité materiály, typ a tvar strechy, okná a dvere, atď. Prípadné zmeny sa spätne zapracujú do pôdorysu. Po Vašom odsúhlasení štúdie sa vypracuje projekt.

Architektonická štúdia slúži na bezproblémové vypracovanie projektu na stavebné povolenie, alebo projektu pre realizáciu stavby. Vďaka štúdií sa preberie množstvo súvislostí s návrhom a stavbou Vášho domu. 

Štúdia rodinného domu obsahuje výkres situácie s osadením RD na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností, schematický rez, 2D pohľady, 3D exteriérové pohľady na dom.

CENA: 4 €/m2 (min.: 250€)

CENA JE PLATNÁ LEN NA VYPRACOVANIE ŠTÚDIE, PRI POKRAČOVANÍ SPOLUPRÁCE NA PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE JE ŠTÚDIA ZADARMO

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Projekt pre stavebné povolenie (PSP) ponúkame ako pokračovanie architektonickej štúdie, ale aj klientom, ktorý majú jasnú predstavu s podkladmi (pôdorysy, pohľady, hrúbky stien..)

PSP obsahuje výkresy pre architektonické a stavebné riešenie, sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, projektové energetické hodnotenie budovy (EHB), projekt elektroinštalácií a bleskozvodu, projekt vykurovania, statický posudok, projekt vodovodu a kanalizácie, projekt požiarnej ochrany, projekty pre prípojky,

CENA OD: 20 €/m2 (min.: 2000€)

CENA ZAHŔŇA ŠTANDARDNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA, NADŠTANDARDNÉ INŠTALÁCIE SÚ SPOPLATNENÉ INDIVIDUÁLNE

nízkoenergetické domy